Mye lauvtrevirke avvirkes til industriformål

Mye lauvtrevirke avvirkes til industriformål

aaI 2022 var Norges avvirkning av lauvtrær til industriformål (altså uten avvirkningsmengden til ved) på 212 000 kubikkmeter. Dersom hele denne avvirkningen hadde blitt benyttet til vedproduksjon ville den bidratt med ca. 5 millioner av 60 liters vedsekker.

Publisert 4. september 2023
Regner vi litt grovt ca. 2000 kWt per kubikkmeter i effektiv varme ville denne lauvtremengden forsynt Norge med 424 millioner kWt. Dette er nok til å dekke hele varmebehovet til ett års oppvarming av ca. 55 000 boliger. Det meste av denne avvirkningen går nok til celluloseproduksjon, men noe blir også fliset opp til varmeproduksjon i Norge.

Størst avvirking av lauvtrær var det i Innlandet fylke. Her avvirket man 106 000 kubikkmeter, nøyaktig halvparten av Norges samlede avvirkning av lauvtrær til industriformål. På andre plass finner vi fylket Oslo og Viken med 59 000 kubikkmeter. Fylket Vestfold og Telemark tok tredje plass med 27 000 kubikkmeter. Deretter er det et langt sprang ned til fjerdeplassen der skogbrukere i Agder avvirket 9000 kubikkmeter lauv til industriformål.

Noen av våre medlemmer rapporterer nå om problemer med å få tak i råvirke, og virkesprisen spesielt på bjørk har økt sterkt. Sett fra vedbransjens ståsted ville det nok vært ønskelig at en del av denne avvirkningen til industriformål hadde vært tilgjengelig for vedprodusentene.

Takaisin blogiin