Artikler

Mye lauvtrevirke avvirkes til industriformål

Mye lauvtrevirke avvirkes til industriformål

I 2022 var Norges avvirkning av lauvtrær til industriformål (altså uten avvirkningsmengden til ved) på 212 000 kubikkmeter. 

Mye lauvtrevirke avvirkes til industriformål

I 2022 var Norges avvirkning av lauvtrær til industriformål (altså uten avvirkningsmengden til ved) på 212 000 kubikkmeter. 

Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidrar til riktigere importstatistikk for ved

Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidrar til r...

Norsk Ved har i flere år vært kritiske til importstatistikken for ved. Årsaken er at denne statistikken ifølge SSB omfatter: «Ved til brensel i form av stokker, kubber, kvister, vedtrær,...

Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidrar til r...

Norsk Ved har i flere år vært kritiske til importstatistikken for ved. Årsaken er at denne statistikken ifølge SSB omfatter: «Ved til brensel i form av stokker, kubber, kvister, vedtrær,...