Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidrar til riktigere importstatistikk for ved

Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidrar til riktigere importstatistikk for ved

Norsk Ved har i flere år vært kritiske til importstatistikken for ved. Årsaken er at denne statistikken ifølge SSB omfatter: «Ved til brensel i form av stokker, kubber, kvister, vedtrær, kvistbunter eller liknende.»

Norsk Ved har hevdet at statistikken ut fra sine benevnelser derved også kan omfatte stokker som importeres til vedformål, altså råvirke.

Nå skjer det en revidering av flere såkalte varenummer i Statistisk Sentralbyrå. Som representant for vednæringen i Norge har vi gitt innspill til dette arbeidet, og vi har fått høringsforslaget oversendt for eventuelle merknader.

Norsk Ved er i hovedsak fornøyd med høringsforslaget, da vi har fått aksept for vårt forslag om en entydig benevnelse for import av lauvtreved. I forslaget foreligger nå et nytt tolltariffnummer, 1201, som omfatter ved av lauvtrær i form av kløyvde og ukløyvde kubber med lengde inntil 60 cm. Dette varenummeret vil etter vår vurdering og erfaring omfatte det aller meste av importveden, kanskje alt. Det er også foreslått et tilsvarende eget varenummer for barved, men importen av barved er nok minimal.

SSB opererer også med begrepet «vedtrær» i sin statistikk. Dette begrepet har vi tidligere anmodet om fjerning fra vedstatistikken. Vedtrær er ikke ved, men trær egnet for vedproduksjon.

Takaisin blogiin